Παρουσία τεχνικού

60.00

Τεχνική υποστήριξη στον χώρο σας , ελάχιστη χρέωση 30 λεπτά (30,00 €) + το κόστος της υπηρεσίας όπως αναγράφετε παραπάνω