Απομακρυσμένη διαχείριση τεχνικού

30.00

Τεχνική υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης , ελάχιστη χρέωση 30 λεπτά (15,00 €) για υπηρεσίες που δεν αναγράφονται παραπάνω