Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Εκτυπωτή

5.00

Εγκατάσταση οδηγού (driver), εργαλειών (Utility Program) , Αλλαγή Toner / Μελανιών και παραμετροποίηση από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας μας.