Καθαρισμός από Ιούς (Virus, Trojan Horse)

20.00

Σκανάρισμα και καθαρισμός ιών του λειτουργικού συστήματος καθώς και το αποθηκευτικών μέσων