Εγκατάσταση / Τοποθέτηση Συσκευών και Περιφερειακών Η/Υ

10.00

Τοποθέτηση συσκευών και περιφερειακών συσκευών (πχ. Σκληρός Δίσκος, Κάρτα Δικτύου κλπ) καθώς και παραμετροποίηση αυτών από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας μας.