Βαθύς Καθαρισμός

45.00

Αποσυναρμολόγηση Η/Υ ή Laptop, Καθαρισμός της εκάστοτε συσκευής, ανανέωση θερμοαγώγιμης πάστας ή thermalpads στα συστήματα ψύξης, επανασυναρμολόγηση και έλεγχος καλής λειτουργίας από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας μας.