Συντήρηση / Καθαρισμός

15.00

Απομάκρυνση σκόνης και έλεγχος ψύξης από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας μας.