Επεξεργασία Βίντεο

5.00

Εγκατάσταση προγράμματος για την επεξεργασία και βελτίωση των βίντεο σας, όπως Φωτισμό, Χρώματα, Μοντάζ, Εφέ.