Επεξεργασία Ήχου

5.00

Εγκατάσταση προγράμματος για την επεξεργασία και βελτίωση Ήχου , όπως Ένταση, Μείωσή θορίβου, Μοντάζ, Εφέ.