Εγκατάσταση / Τοποθέτηση Εξαρτημάτων

25.00

Τοποθέτηση και εγκατάσταση εξαρτημάτων κινητού τηλεφώνου και tablet (πχ. οθόνη, μητρική πλακέτα, κλπ.) και έλεγχος καλής λειτουργίας από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρίας μας